• Neredeyiz
 • 444 0 664
  Bize Ulaşınız
  MEDIPOINT
  Çalışma Saatlerimiz: 09:00 - 18:00
  Şair Arşi Caddesi
  No:6 Göztepe
  Kadıköy - İstanbul 34732
  Tel: 444 0 664
  Fax: 0 216 337 95 92
  Email: info@medipoint.com.tr

  Sign In
  Forgot password?
 • Kroki
  Bize Ulaşınız
  MEDIPOINT
  Çalışma Saatlerimiz: 09:00 - 18:00
  Şair Arşi Caddesi
  No:6 Göztepe
  Kadıköy - İstanbul 34732
  Tel: 444 0 664
  Fax: 0 216 337 95 92
  Email: info@medipoint.com.trBu Tiroid Nodülü de nerden çıktı? Kanser miyim?

 

Tiroid bezi içinde saptanan ve ‘Nodül’ olarak adlandırılan, çoğu zaman iyi huylu olan kitleler,  hekim tarafından yapılan muayene ya da boyun bölgesine uygulanan görüntüleme tetkikleri ile tespit edilmektedir.

Nodüllerin önemi, yaklaşık  %5’nin tiroid kanseri olmasındandır. Ultrasonografinin yapılma sıklığının artmasıyla, erişkinlerde tespit edilme oranları her 100 kişiden 50-60 kişiye ulaşmıştır. Çoğu zaman şikayet yapmadıkları için geç fark edilirler.

 

Bir tiroid nodülünü değerlendirirken üç temel soruya yanıt aranmalıdır:
1. Nodülde hiperfonksiyon (hormon aşırı üretimi) var mı?
2. Kanser riski var mı?
3. Bası semptom ve bulguları var mı?

Nodülün Ulrason ile değerlendirilmesinin temel nedeni; malignite riskini öngördürebilecek özelliklerin araştırılmasıdır. Belirli US özelliklerinin bulunması hâlinde nodülün  malignite riskinin arttığı bilinmektedir.

 

Bir tiroid nodülü saptandığında, bu nodülün iyi huylu ya da kanser ayrımının yapılması hayati önem taşır. Bu durumu ortaya koyabilecek en uygun ucuz ve güvenilir yöntem ince iğne aspirasyon biyopsisidir. Biyopsi endikasyonu temel olarak nodülün ultrason özelliklerine göre belirlenmelidir. Boyut kriteri göreceli bir endikasyondur

 

Biyopsisi yapıldıktan sonra, kanser olunup  olmadığı görülmekte, sonucu iyi gelen nodüller,  belirli aralıklarla ultrason yapılarak boyutunun büyüyüp büyümediği ve ultrason özelliklerinin değişip değişmediği takibe alınmaktadır.

 

Tiroid cerrahisi yapılması gereken nodüller:
1-Biyopsi sonucu ile malign veya malignite şüphesi olan nodüllerde

2-Bası yapan veya büyüme hızı ile daha ileri yaşlarda bası yapabileceği tahmin edilen, Evre II-III çoklu nodüllü guatr’da

3-Güvenle takip edilemeyeceği düşünülen, çok sayıda nodülü olan, özellikle genç, orta yaş hastalarda

4-Boyuna Radyoterapi hikâyesi olan çoklu nodülü olan hastalarda

5-Ret protoonkogen mutasyon taşıyıcılarında

6-Nodüller hasta için ciddi psişik kaygı yaratıyor ve hasta ikna edilemiyorsa

 

Biyopsi, hangi hastaların tiroid cerrahisi olması kararına yön verir. Tüm hedef, doğru zamanda doğru cerrahi tedaviyi uygulamak, aynı zamanda gereksiz tiroid cerrahilerinin sıklığını azaltmak, hastaların en az sıklıkta cerrahi komplikasyonlara ( ses kısıklığı, kalsiyum düşüklüğü, gereksiz ömür boyu tiroid ilacı kullanmak zorunluluğu gibi)  maruz kalmalarını engellemektir.

 

© 2016 Özel Medipoint Tıp Merkezi - Tüm Hakları Saklıdır.