Çocuk Kardiyolojisi

Merkezimizde bulunan çocuk kardiyoloji ünitesinde çocuklarda sık görülen kalp hastalıklarının tanı tedavisine yönelik muayene ve tetkikler yapılmaktadır. Bebeklikten 14 yaşına kadar olan tüm çocuklara uygun, Renkli doppler ekokardiyografi ,ritm holteri, tansiyon holteri ve anlık kayıt yapma özelliğine sahip event recorder bulunmaktadır.

Çocuklarda sıklıkla doğumsal kalp hastalıkları görülür. Doğum sonrası veya erken çocukluk döneminde genelde muayene sırasında kalp üzerinde dinlemekle duyulan üfürüm denilen sesler duyulur . Çoğu masum üfürüm denen ve bir hastalıkla ilişkisi olmayan bu bulgu muayene eden hekimin steteskopla çocuk kalbini dinlerken duyduğu ek kalp sesleridir.


Bunların bir hastalığa ait olup olmadığı için çoğu zaman renkli doppler ekokardiyografi denen bir ultrason benzeri ses dalgalarıyla çalışan bir aletle incelemek gerekir. Çocuk hastalıkları ihtisasından sonra kardiyoloji alanında üst ihtisas yapmış hekim tarafından geçekleştirilen bu işlem sonucunda kalbin içi,kapakları , duvarları, kalp boşlukları ve onları birbirinden ayıran bölmeler incelenerek buralarda bir rahatsızlık olup olmadığına bakılır.Kesinlikle zararı olmayan ve rahatsızlık vermeyen bir tetkiktir,ancak çocukların inceleme sırasında çoğunlukla ağlamaları ve korkmaları nedeniyle bazen hafif bir yatıştırıcı ilaç verilebilmektedir.
Çocuk Kalp Hastalıkları:

Sıklıkla Konjenital (doğumsal) ve Edinsel (sonradan görülen) olarak iki ana grupta toplanabilir. Çocuklarda büyük bölümünü konjenital kalp hastalıkları oluşturmaktadır. Konjenital Kalp Hastası olan çocuklar kalpte yapısal birtakım bozukluklar ile doğarlar. Bunlar çoğu kez anne henüz hamile olduğunun farkında bile olmadığı dönemde, kalbin normal gelişiminin etkilenmesi sonucudur. Buna neyin sebep olduğu net bilinmemekle birlikte bazı viral hastalıkların (Kızamık, kızamıkçık, kabakulak, soğuk algınlığı ekeni olan bazı mikroplar v.s) , kalıtım (Genler yolu ile) ve kromozom anomalileri de (Down sendromu olan çocuklarda kalp hastalığı riski % 50'dir) doğuştan kalp hastalığı oluşması riskini arttıran faktörler arasında sayılmaktadır. Hamilelik sırasında, özellikle ilk 3 ayda kullanılan bazı ilaçların (Sara ve sinir hastalıkları tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar) ve alkolün de rolü vardır. Kalpte görülen bu yapısal bozukluklar çok değişik derecelerde olabilir, odacıklar arasında küçük bir "delik" gibi basit bir problemden, kalbin bir yada birkaç odacığının veya kapakçığının oluşmaması gibi çok daha karmaşık ve ağır hastalıklara kadar değişebilmektedir.

Bu hastalıkların görülme sıklığı 1000 doğumda 8 tanedir . Ülkemizde yılda yaklaşık 10-15.000 çocuk konjenital kalp hastalığı ile doğmaktadır. Yaklaşık yarısını bir yaşından önce cerrahi müdahele gerektiren önemli hastalıklar oluşturmaktadır. Eğer anne-babanın konjenital kalp hastalığı olan bir çocuğu varsa sonraki çocuklarda risk normalin yaklaşık iki katı kadar artmaktadır . Günümüzde bu konuda eğitim almış özellikle kadın doğum uzmanları tarafından yapılan gebelik sırasında anne karnındaki çocuğa uygulanan "Fetal Ekokardiografi" yöntemi ile riskli gebeliklerde, gebeliğin 16. ile 20. Haftaları arasında bebeğin kalbinin incelenmesi ve ciddi kalp bozukluklarının belirlenmesi mümkün olmaktadır. Ancak henüz anne karnında herhangi bir tedavi söz konusu değildir.

Çocuklarda kalp hastalıkları belirtileri nelerdir?

Önemli doğumsal kalp hastalığı olan çocuklar genellikle doğumdan sonraki ilk birkaç ay içerisinde kendilerini belli ederler. Kimi bebeklerde ise morarma (dudak, dil ve tırnak diplerinde) ilk belirtidir. Diğer bir grup kalp hastalığında ise sık nefes alma, nefes alma güçlüğü, iyi beslenememe, kilo alamama yada kilo kaybı ve aşırı terleme ilk belirtiler olabilir. Çok ciddi olmayan kimi rahatsızlılarda ise çoğu zaman çocuğun herhangi bir şikayeti yoktur. Bu tip rahatsızlıklar daha çok rutin muayene sırasında kalpte "üfürüm" duyulması sonucu yapılan tetkiklerde ortaya çıkar. Üfürüm kalp atışları arasında duyulan ek bir ses anlamındadır. Çocuklarda duyulan "üfürümler"in yarıdan fazlası "normal" yada "masum üfürümler" olarak adlandırılır, yani kalp tamamen normaldir ve bu üfürüm çocuğun ileride kalp hastası olma riskini arttırmamaktadır. Ancak bunların bir kısmı dışarıdan herhangi bir belirti vermeyen sinsi bir kalp rahatsızlığının habercisi olabilmektedir. Deneyimli bir çocuk kalp hastalıkları uzmanı muayenesi sonucunda bu üfürümün hangi gruba gireceğini büyük bir olasılıkla söyleyebilir ancak kesin tanı için özellikle 2 yaşın altındaki çocuklarda ekokardiyografik inceleme yapılması önerilmektedir. Çocuğun büyüme gelişmesini engellemeyen ve/veya kendi kendine kapanma olasılığı olan küçük kalp delikleri, hafif derecede olan ve ilerlemeyen damar darlıkları yada kalp kapakçıkları ile ilgili bazı problemler dışında önemli doğumsal kalp hastalıklarının çoğunun tedavisi cerrahidir.

Websitemize Hoşgeldiniz

Hizmetlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak için e-posta, telefon veya iletişim formumuz aracılığı ile rahatlıkla irtibat sağlayabilirsiniz.