Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji

Bölümümüzde ayaktan gelen hastalarımızın takip ve tedavisi yapılır ve gerekli durumlarda hastaneye yatış kararı verilir. Ayrıca hastanemizde yatarak tedavi olan diğer bölümlere ait hastalar da enfeksiyonlar yönünden takip ve tedavi edilmektedir.

Bölümümüze bağlı olan Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarında hastalık etkeni mikroorganizmaların tespitine yönelik testler yapılmaktadır. Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarımızda;
  • Bakteriyoloji (bakteri bilimi),
  • viroloji (virüs bilimi),
  • mikoloji (mantar bilimi),
  • parazitoloji (parazit bilimi),
  • seroloji (kanda mikroorganizmalara karşı oluşan antikorları araştıran bilim) ile ilgili testler yapılmaktadır.