150pxlogo

Bilgi ve Randevu

Radyoloji

Merkezimizde hastalarımızın radyolojik tetkiklerini yaptırmak üzere ,uzman doktor yönetiminde radyoloji departmanı bulunmaktadır.
Radyoloji bölümümüzde yapılan tetkiklerden bazıları şunlardır:

*Röntgen
*Mamografi
*Renkli Doppler
*Ultrasonografi

Ayrıca MR ve BT gibi,tetkikler için SGK ile anlaşmalı görüntüleme merkezlerine sevk verilmektedir.

Radyoloji bölümündeki digital röntgen cihazımızla aynı gün çekim yapılıp sonuç verilmektedir. Akciğer, direkt batın, üriner sistem,(IVP) , sinüsler, el,ayak,diz,kalça,boyun,bel grafileri vb için CR özellikli röntgenimiz mevcuttur.
Tüm damarsal yapıların incelenmesine yönelik renkli doppler ile bacak damarları, varisler, boyun damarları, batın aortu, ve tüm diğer damar sistemi incelemeleri yapılabilmektedir.
Ultrasonografi ile özellikle batın organları, karaciğer, safra kesesi, böbrekler, mesane, prostat, kadın genital sistemi,meme, tiroid ,yumuşak doku çekimleri yapılmaktadır.

Memelerin detaylı görüntüsünün düşük dozlu özel bir X ışını (Röntgen ışını) yardımı ile görüntülenmesi anlamına gelen Mamografi cihazımız mevcuttur.

Mamografi nedir ve ne zaman gereklidir?
Meme muayenesi sırasında bulunan şüpheli bir kitlenin yerinin ve özelliklerinin belirlenmesi amacıyla yaygın ve etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Meme kanseri açısından hiçbir risk faktörü bulunmayan, hiçbir şikayeti olmayan ve yıllık meme muayeneleri normal olan kadınlarda da belli aralıklarla meme kanseri tarama testi olarak rutin mamografi önerilmektedir.

50 yaşın üzerindeki kadınlarda bulunan kitlelerin %85 ila %90’ının hissedilebilir büyüklüğe ulaşmasından 2 yıl kadar önce mamografi ile belirlenebileceği tahmin edilmektedir.Meme kanseri, kadınlarda kansere bağlı ölüm nedenleri arasında akciğer kanserinden sonra ikinci sırayı almaktadır. Tarama amaçlı mamografiye meme kanseri açısından risk faktörleri bulunmayan kadınlarda 40 yaşında başlanmalı, 50 yaşına kadar 2 yılda bir, daha sonra yılda bir rutin olarak uygulanmalıdır. Yapılan meme muayenesinde bir sorun saptanması durumunda veya kadının her ay kendi yaptığı meme muayenesi esnasında bir kitle saptaması ve bunun doktor muayenesiyle doğrulanması durumunda mamografi yenilenir. Otuz yaşından daha genç kadınlarda meme dokusunun yoğun olması nedeniyle görüntülemenin zor olması, meme kanseri görülme olasılığının oldukça düşük olması nedeniyle rutin mamografi önerilmez. Bu yaş grubunda genellikle meme ultrasonografisi yapılır.

Ailede (anne, kardeş) meme kanseri varsa veya meme kanseri risk faktörleri olan kadınlarda mamografi aralıkları hekim tarafından düzenlenir.Mamografi, özel bir röntgen cihazı yardımıyla her iki memenin sıkıştırılarak çeşitli pozisyonlarda filmlerinin alınmasıdır. Mamografi çekimi esnasında meme dokusunun iyice sıkıştırılmasının amacı daha küçük lezyonları görebilmek ve radyasyon dozunu en düşük seviyeye indirmektir..Yorumlanırken genellikle önceki yıllardaki görüntüler de dikkate alınır. Bu nedenle mammografi filmlerinin ve raporlarının muhafaza edilmesi ve düzenli olarak radyoloji uzmanına sunulması son derece önemlidir.

Web sitemizi iyileştirmek amacıyla geliştirme çalışmalarımız sürmektedir.

Bu süreçte, bazı bölümler tam olarak işlevsel olmayabilir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.