150pxlogo

Bilgi ve Randevu

Kardiyoloji

Kardiyoloji

Tıp merkezimizde bulunan Kardiyoloji bölümünde hipertansiyon, kalp kapak bozuklukları, kalp damarı tıkanıklıkları, bacak damarı tıkanıklıkları, kalp yetersizliği,ritm bozuklukları,doğumsal kalp hastalıkları (kalpte delik olması vb.) ve daha birçok kalp ve damarsal rahatsızlıklarda teşhis ve tedavi imkanlarımız mevcuttur. Aynı gün veya en geç ertesi gün kalp ile ilgili tüm tetkikleriniz tamamlanır..

Kalp hastalıkları tüm dünyada ve ülkemizde en sık görülen ve en çok ölüme neden olan hastalıklardandır. Bu nedenle her erişkin kimsenin özellikle 40 yaşından sonra bir kez kardiyolojik açıdan kendini kontrol ettirmesi gerekir. Bu konuda kişinin ihtiyaçları ve özellikleri doğrultusunda hazırlanmış check-up programlarımız vardır. Kalp rahatsızlıkları çok çeşitli olduğundan bunların tanısı için basitten karmaşığa bir dizi tetkikler kullanılır.

Elektrokardiyografi

Kalbin içerisinde oluşan elektriksel bir aktivitenin EKG aleti denen bir cihaz tarafından vücudunuza bağlanan elektrotlar aracılığıyla algılanarak bir kağıt üzerine çizdirilmesidir. Bazı kalp hastalıklarında bu elektrik akımının şekillerinde değişiklikler ortaya çıkar. Bunlar da doktor tarafından tanınarak hastalığın teşhisine yardımcı olur.

Holter (Tansiyon veya Ritm)

Cep telefonu büyüklüğünde bir alet elektrodlar aracılığıyla hastaya takılır. Hasta evine gider ve 24 saat sonra tekrar geldiğinde bu alet çıkarılarak EKG kaydı bilgisayara aktarılır ve doktor tarafından tüm kayıt gözden geçirilerek bozukluklar ortaya çıkarılmaya çalışılır. Özellikle çarpıntı, nabızda yavaşlama, bayılma gibi şikayetlerle gelen ve kendisinde kalpte ritm bozukluğu düşünülen kimseler için sıklıkla uygulanan faydalı bir işlemdir.

Eğer tansiyon rahatsızlığınız varsa ve değişik zamanlarda tansiyonunuzu ölçtüğünüzde farklı değerler ile karşılaşılıyorsa veya verilen ilacın etkisini değerlendirmek amacıyla tansiyon holteri takılabilir. Sistemde kola takılan bir tansiyon aleti ve buna bağlı bir kaydedici cihaz vardır. 24 saat boyunca gece ve gündüz değişik aralıklarla tansiyonunuzu, nabzınızı ölçer ve bunu kaydeder, bu bilgisayar tarafından değerlendirilerek grafik haline getirilip doktorunuza iletilir.

Ekokardiyografi

Kardiyologların sıklıkla başvurduğu en önemli tetkiklerindendir. Temelde insan kulağının duyabileceği seslerin çok üstündeki frekanslarda ultrasonik ses dalgaları kullanarak çalışan gelişmiş bir bilgisayardır.Kalbe ses dalgalarını gönderen ve toplayan prob adı verilen bir uç kısmı vardır. Burası bir mikrofon büyüklüğünde olup kabloyla bilgisayara bağlıdır. Göğüs kafesinizdeki kaburga aralıklarından kalbinize ses dalgaları göndererek kalbin iki boyutlu yapısını, yani duvarlarını, içini, kapaklarını, dışındaki zarı ve hatta içinde dolaşan kan akımını sesli ve renkli olarak ekrana yansıtır. Kardiyolog tarafından yorumlanan bu görüntüler sayesinde kalbin yapısı ve hastalıkları hakkında çok önemli bilgiler elde edilir.

Renkli Doppler ve Ultrasonografi

Beyin,böbrek,bacak damarları ve aort gibi hayatı organlara ait damarlardaki darlıkların tespitinde ve bacaktaki varislerde kullanılır.Ayrıca tüm batın organlarının incelenmesinde basit ve ağrısız kısa süreli bir tetkik yöntemidir.

Koroner Anjiografi (Anjio)

Halk arasında sıklıkla anjio denilen işlem genel tıp dilinde kalp kataterizasyonu olarak adlandırılır. Kalbinizi besleyen koroner damarlarının incelendiği bir film çekimi olup aslında tanı amaçlıdır. İşlem sırasında uzun, kıvrılabilen katater denilen plastik bir ince boru kan damarları aracılığıyla kalbinize ulaşarak kalp ve damarlarının filmlerinin çekilmesine ve testlerin yapılmasına yardımcı olur.

Laboratuar

Kalp hastalarına erken teşhis imkanı sağlayan kan analizi, kan şekeri ve kolesterol düzeyinden ileri hormon tetkiklerine kadar birçok tahlil, kültür ve serolojik testler yapılabilmektedir.

Efor Testi (Stress EKG)

Yürüyen bir bant üzerine çıkarılan hastaya efor yaptırılarak, çekilen EKG kayıtları bilgisayar aracılığıyla yorumlanır.Göğüs ağrısıyla birlikte çekilen EKG kayıtlarında bazı değişiklikler olması koroner kalp hastalığını düşündürür.

Nükleer Tarama Tetkikleri (Talyum testi,PET,Spect)

Bir hastane veya klinikte yapılan bu tetkikler koroner kalp hastalığı tanısında ve tedavisinin planlanmasında yardımcı olan önemli bilgiler verir. Kolunuzdaki bir damardan verilen radyoaktif maddenin kalp tarafından tutulması değerlendirilir. Bu test genellikle efor testi ile birlikte yapılır. Efor sırasında damarı daralan kalp bölgesine daha az kan gideceğinden orada madde tutulumu daha az olur. Infarktüs geçirerek ölmüş kas dokusu ise maddeyi hiç tutmaz. Tüm bunlar bir gama kamera denen radyoaktif sayıcı da değerlendirilerek ölçülür ve kalbin filmleri alınır.

Transözofajiyal Ekokardiyografi (TEE)

Sıklıkla kısaltılmış haliyle “TEE” olarak adlandırılan transözofajiyal ekokardiyografi, kalp yapılarını onun hemen arkasında bulunan mide borusuna ulaşılarak görüntülemek amacıyla başvurulan, özel deneyim gerektiren bir ileri tetkiktir. Görüntüleme prensibi kalbe özel ultrason uygulaması olan ekokardiyografiden farklı olmamakla birlilkte, TEE incelemesinde ucunda ultrason donanımı bulunan özel bir endoskop ağız içerisinden mide borusuna yerleştirilmektedir. Bu bakımdan TEE mide & mide borusu hastalıklarında başvurulan endoskopi yöntemine benzer bir uygulamadır.

TEE kimlere uygulanır?

• Standart ekokardiyografiyle yeterli görüntü elde edilemeyen aşırı kilolu, göğsünde pansumanlar bulunan ya da yoğun bakımda solunum cihazına bağlı olan hastalar,

• Kalp boşluklarında felçlere neden olabilecek pıhtı bulunma olasılığı olanlar,

• Kalp kapak hastalıklarında kapaklardaki kaçakların, iltihapların, apselerin, anormal dokuların yakından görüntülenmesine ihtiyaç duyulanlar,

• Kalp boşlukları arasındaki görüntülenmesi güç deliklerin yakından incelenmesi gereken durumlar,

• Vücudun en büyük damarı olan aort damarında ölüme neden olabilecek yırtılmaların hızla teşhis edilmesi gereken acil vakalar.

Nasıl uygulanır?

• İşlemden önceki 4-6 saattte bir şey yenmemiş, içilmemiş olması gerekmektedir,

• Yutkunma refleksini azaltmak ve işlemin verebileceği rahatsızlığı gidermek amacıyla boğazın arka kısmına ağız içerisinden lokal anestezi spreyi sıkılır,

• Sağ koldan damar yolu açılır. Gerekirse düşük dozda sakinleştirici ya da bulantı kesici ilaçlar bu yolla verilir,

• Ucunda ultrason donanımı bulunan yumuşak transözofajiyal ekokardiyografi hortumu boğazdan mide borusuna doğru yavaşça ilerletilir,

• Yaklaşık 20 dakika süren görüntü kaydetme işlemi sonrasında tüp geri çekilerek işlem sonlandırılır ve hasta evine taburcu edilir,

• Hastaya 2 saat süreyle bir şey yememesi, içmemesi öğütlenir.

Web sitemizi iyileştirmek amacıyla geliştirme çalışmalarımız sürmektedir.

Bu süreçte, bazı bölümler tam olarak işlevsel olmayabilir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.