Dahiliye (İç Hastalıkları)

Toplumda sık karşılaşılan tedavisi uzun süren ve düzenli takip gerektiren diabet,tiroid hastalıkları, hipertansiyon,romatizma gibi hastalıklarda  hizmet vermektedir. Kronik rahatsızlıkların yanısıra akut başlangıçlı hastalıklarda da yol gösterici olmakla birlikte, ilaç kullanım raporları ve reçeteleri anlaşmalı kurumlara uygun olarak düzenlenmektedir. İç hastalıkları departmanı çocukluk çağını aşmış bireylerin iç organ sistemleri ile ilgili incelemeleri yapar. Bu sisteme ait organların fonksiyon bozukluklarıyla ilgili teşhis ve tedavi hizmetini verir.

Bunun yanı sıra sağlık hizmeti verdiği her bireyi kendisini hastalıklardan koruması için alınması gereken önlemler konusunda bilinçlendirir ve yönlendirir. Sağlık kuruluşlarına başvuran hastaların büyük çoğunluğunun problemleri iç hastalıklarının ilgi alanına girmektedir. Üst ve alt solunum yolu hastalıkları, hiper tansiyon, mide-bağırsak sistemi, böbrek, tiroid, şeker ve romatizmal hastalıklar gibi çok geniş bir skalayı kapsar.