150pxlogo

Bilgi ve Randevu

Göğüs Hastalıkları

Göğüs Hastalıkları ve Allerji
Göğüs Hastalıkları bölümünde, akciğer hastalıklarının teşhis, tedavi ve takibine yönelik poliklinik hizmeti verilmektedir.

Bu bölümde; öksürük, balgam, kanlı balgam ( hemoptizi ), nefes darlığı, hırıltılı solunum, allerji, göğüs ağrısı şikayeti ile gelen hastalar muayene edilerek değerlendirilmekte, konu ile ilgili olan Solunum Fonksiyon Testleri ( ilaçsız ve ilaçlı-Reversibilite testi ) ile Allerji Deri Testleri ( solunum – gıda ) yapılarak tedavi ve takip edilmektedirler.

Göğüs Hastalıklarının tedavi alanına giren başlıca hastalıklar; Astım, KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı), Amfizem, Bronşit, Bronşektazi, Pnömoni (zatürre), Plörezi, Tüberküloz (verem), Akciğer Kanseri, Pulmoner Emboli, Sarkoidoz, Solunum Yetmezliği, Mesleksel ve Çevresel Akciğer Hastalıklarıdır.

Solunum (Akciğer) Fonksiyon Testleri
Solunum, akciğerin temel görevidir. Solunum Fonksiyon Testleri, solunum sisteminin normal durumunu değerlendirmek, hastalık halinde ise ventilasyondaki bozukluğu ortaya koymak, hastalığın şiddetini saptamak ve verilen tedavinin etkinliğini takip etmek için yapılır. Akciğer hastalıklarını tanı ve takibinde çok değerli bilgiler veren bu testler merkezimizin Göğüs Hastalıkları bölümünde yapılmaktadır. Bu testler ile akciğer volümleri, hava yolu akım hızları ölçülmektedir.

Allerji Deri Testleri
Allerjik ajanlar en basit olarak deri testleri ile tayin edilebilirler. Testin amacı, hastada belirli allerjenlere karşı oluşmuş antikorların bulunup bulunmadığını ortaya koymaktır. Klinikte en çok Prick allerji deri testi kullanılmaktadır. Hastanın duyarlı olduğu allerjenin belirlenmesinde başvurulan basit, güvenilir, çabuk sonuç veren, tekrarlanabilirliği yüksek olan bir tanı yöntemi olan Prick deri testi en çok önkolun iç yüzüne yapılır. Önkola belirli aralıklarla damlatılan allerjen ekstreleri deriye sızdırılır. Test 20 dakika sonra değerlendirilerek kişide hangi antijene karşı allerji olduğu saptanır. Allerji deri testleri allerjik astım, allerjik rinit, atopik dermatit, kronik ürtiker gibi hastalıkların teşhis ve takibinde kullanılan önemli bir tanı yöntemidir.

Web sitemizi iyileştirmek amacıyla geliştirme çalışmalarımız sürmektedir.

Bu süreçte, bazı bölümler tam olarak işlevsel olmayabilir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.